Back

Anunț public-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Construire stație mixtă distribuție carburanți, magazin, copertină și totem, aplasare SKID, branșamente utilități și împrejmuire gard- OCTANO Săcueni”, titular BURLOM GAS IMPEX SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Construire stație mixtă distribuție carburanți, magazin, copertină și totem, aplasare SKID, branșamente utilități și împrejmuire gard- OCTANO Săcueni” propus a fi realizat în  localitatea Săcueni, str. Petofi Șandor, nr.107, judeţul Bihor.

 

Titular: SC BURLOM GAS IMPEX SRL , prin reprez. Joldiș Flavius Petru, cu sediul în  București, Sectorul 1, str. Tipografilor, nr.31A.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

 

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare   în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.