Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Construire unitate depozitare cereale la S.C Semagri S.R.L în localitatea Berechiu, comuna Sânnicolau Român” , titular SEMAGRI S.R.L

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul  Construire unitate depozitare cereale la S.C Semagri S.R.L în localitatea Berechiu, comuna Sânnicolau Român propus a fi amplasat în comuna Sînnicolau Român, satul Berechiu nr. 165, nr. cad. 50154, 50155, judeţul Bihor, titular: S.C SEMAGRI S.R.L Sânnicolau Român.  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea,      B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de (în termen de 10 zile de la data afişării anunţului).

   

                 Data afişării anunţului pe site: 05.11.2019