Back

Anunț public-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Construire unitate depozitare cereale la SC Nutridial SRL”, titular NUTRIDIAL SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Construire unitate depozitare cereale la SC Nutridial SRL”, amplasat în Comuna Ciumeghiu, sat Ciumeghiu, nr. cad.53713,53714, jud. Bihor.

 

Titular: SC NUTRIDIAL SRL,  prin Lucian Sime –Pazuric, cu sediul în municipiul Oradea, str.Olimpiadei, nr.7B, judeţul Bihor.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

 

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare   în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.