Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ” Demolare corp C1 și construire spălătorie auto self service, amanajare incintă, anexe parcaje și împrejmuire teren" , titular STEBALI TRANS SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului , nu se supune evaluării adecvate și nu se supun evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ” Demolare corp C1 și construire spălătorie auto self service, amanajare incintă, anexe parcaje și împrejmuire teren" propus a fi amplasat în Municipiul Salonta, str. Tincii, nr. 42, nr. cad. 113494, județul Bihor,

 

Titular: STEBALI TRANS  SRL, cu sediul în Municipiul Salonta, str. Olimpiadei, nr. 19, județul Bihor,

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

 

  1.  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii/propuneri  până la data de ......(în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunţ) pe pagina de internet a APM BIHOR.