Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul "Demolare corpuri de clădire C9 și C10 prin implozie", titular ALOREF SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Demolare corpuri de clădire C9 și C10 prin implozie" propus a fi amplasat în municipiul Oradea, str. Ogorului, nr. 36, județul Bihor,  titular SC ALOREF SRL.

        1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, județul Bihor. în zilele de luni-joi, între orele 8-16, vineri, între orele 8-12,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro .

       Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 05.05.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

    Data afişării anunţului pe site 10.09.2019.