Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”DTAC și avize pentru construire spălătorie auto tip tunel”, titular AUTO SPA TM SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, nu este necesară evaluarea adecvată și nu este necesară evaluarea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”DTAC și avize pentru construire spălătorie auto tip tunel”, propus a fi amplasat în municipiul Oradea, Calea Borșului, 6/D, nr. cad. 160709, județul Bihor, județul Bihor, titular: AUTO SPA TM SRL, reprezentat prin Aleman Cristina Alina.

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, județul Bihor. în zilele de luni - joi, între orele 8-16, vineri, între orele 8-12, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de………...2022 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).