Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Extinderea sistemului de alimentare cu apă ȋn localitatea Șumugiu, comuna Hidișelu de Sus, judeţul Bihor – etapa I” , titular COMUNA HIDIȘELU DE SUS

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corputilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “ Extinderea sistemului de alimentare cu apă ȋn localitatea Șumugiu, comuna Hidișelu de Sus, judeţul Bihor – etapa I” propus a fi amplasat în  intravilanul și extravilanul  comunei Hidișelul de Sus, satele Mierlău și Șumugiu, domeniu public al comunei și domeniu public judeţean pentru DJ 795A, titular: COMUNA HIDIȘELU DE SUS.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea,      B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 19.09.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării anunţului).