Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Bulz, județul Bihor”,titular Comuna Bulz

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul „Îmbunătățirea  infrastructurii rutiere în comuna Bulz, județul  Bihor”,  propus a fi amplasat  în comuna Bulz, intravilanul localităților Bulz, Munteni, Remeți, judeţul Bihor,  titular  Comuna Bulz.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea,  B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.