Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Împrejmuire teren”, titular Novac Ungureanu Sorin

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ”Împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în UTR 11 Boga, com. Pietroasa, nr. cad. 50710, județul Bihor, titular Novac Ungureanu Sorin.

Proiectul nu face obiectul evaluării de impact, a evaluării adecvate sau evaluării asupra corpurilor de apă, nu face obiectul evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier.

 

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor din Bulevardul Dacia nr. 25A, Oradea, în zilele de Luni-joi, între orele 8-16, vineri în intervalul 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.anpm.ro.

 

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.