Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul : ”Înființare seră de producție în Orașul Săcueni”, titular ABIGEL LAND SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : ”Înființare seră de producție în Orașul Săcueni”, propus a fi amplasat în oraș Săcueni, nr. top 51314, titular SC ABIGEL LAND SRL.

        1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, județul Bihor. în zilele de luni-joi, între orele 8-16, vineri, între orele 8-12,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro .

       Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.

    Data afişării anunţului pe site 08.10.2019.