Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul:“ Înființare seră producție în localitatea Rontău, Comuna Sânmartin, jud. Bihor”, titular SERCO BIO INVESTMENT SRL

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: Înființare seră producție în localitatea Rontău, Comuna Sânmartin, jud. Bihor propus a fi amplasat în comuna Sânmartin, sat Rontău, nr. cad. 53556, judeţul Bihor, titular: SC SERCO BIO INVESTMENT SRL Haieu.  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea,      B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de (în termen de 10 zile de la data afişării anunţului).

   

                 Data afişării anunţului pe site

                             09.07.2019