Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Înfințare și amenajare parc în satul Tărian, comuna Girișu de Criș”, titular Comuna Girișu de Criș

        APM Bihor, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului*) si/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul „Înfințare și amenajare parc în satul Tărian, comuna Girișu de Criș”,  propus a fi amplasat  în satul Tărian, com. Girișu de Criș, nr. cad. 51585, județul  Bihor, titular  Comuna Girișu de Criș .

 Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea,  B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.