Back

Anunț public-Decizia etapei de incadrare pentru proiectul “Injecție de putere în localitatea Bratca, zona Valea Brătcuței, județul Bihor”,titular S.D.E.E Transilvania Nord- Sucursala Oradea

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul „Injecție de putere în localitatea Bratca, zona Valea Brătcuței, județul Bihor”,  propus a fi amplasat  în comuna Bratca, satul Bratca, Damiș,  județul  Bihor , titular  S.D.E.E Transilvania Nord- Sucursala Oradea.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea,  B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.