Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul „Modernizare LEA JT și relegare branșamente în localitatea Sighiștel, jud. Bihor”, titular SDEE Transilvania Nord – Sucursala Oradea

SDEE Transilvania Nord – Sucursala Oradea titular al proiectului „Modernizare LEA JT și relegare branșamente în localitatea Sighiștel, jud. Bihor”, propus a fi realizat în Comuna Câmpani, sat Sighiștel, intra - și estravilan, judeţul Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Bihor: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.