Back

Anunț public-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Obținere autorizație de construire pentru proiectul : pietonalizare zona Libertății, municipiul Oradea”, titular PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:   nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “ Obținere autorizație de construire pentru proiectul : pietonalizare zona Libertății, municipiul Oradea”, propus a fi realizat in municipiul Oradea,str.Libertății,,jud. Bihor, titular PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  ORADEA, municipiul Oradea,str. Piața Unirii, nr.1 ,jud. Bihor ,Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.