Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul " Rampă de încărcare cărbune în vagoane de tipul sepiciale, pe linia 8 în gara Săcueni, județul Bihor", titular REDOLAJ SRL

Anexa 5.J la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului

 

SC REDOLAJ SRL, titular al proiectului Rampă de încărcare cărbune în vagoane de tipul sepiciale, pe linia 8 în gara Săcueni, județul Bihor, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Rampă de încărcare cărbune în vagoane de tipul sepiciale, pe linia 8 în gara Săcueni, județul Bihor propus a fi amplasat în orașul Săcueni, str. Gării, linia CFR nr. 8.

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor, din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni -joi, între orele 8-16, vineri, între orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.