Back

Anunț public-Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Reabilitare,modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand Municipiul Oradea,jud.Bihor ”, propus a fi realizat in municipiul Oradea ,str.Piața Regele Ferdinand I ,nr.cad.199603", titular Primăria Municipiului Oradea

APM BIHOR  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:   nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “ Reabilitare,modernizare și refacere scuaruri în Piața Ferdinand Municipiul Oradea,jud.Bihor ”, propus a fi realizat in  municipiul Oradea ,str.Piața Regele Ferdinand I ,nr.cad.199603",jud. Bihor, titular Primăria Municipiului Oradea,str.Piața Unirii ,nr.1 ,jud.Bihor,Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.