Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în satele comunei Borş, judeţul Bihor”, titular COMUNA BORŞ

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în satele comunei Borş, judeţul Bihor” propus a fi amplasat în  intravilanul comunei Borş, satele Borş, Sântion, Santăul Mic, Santăul Mare, nr. cad. 59943, 64749, 64803, 60294, 64814, 64785, 60984, 64759, 64760, 64087, 64761, 64764, 64787, 64712, 63399, 64719, 64708, 58387, 64722, 64723, 64728, 64727, 64725, 64739, 64724, 64720, 64713, 64487, 64488, 64819, 64790, 64702, 64811, 64812, 58247, judeţul Bihor, titular: COMUNA BORŞ.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 02.04.2020 (în termen de 10 zile de la data afişării anunţului).