Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “Realizarea lucrărilor de curățare , remediere a solului / subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului – Depozite de produse petroliere Beiuș Vașcău, Salonta ”, titular OMV PETROM

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:   nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Realizarea lucrărilor de  curățare , remediere a solului / subsolului și reconstrucția ecologică a amplasamentului – Depozite de produse petroliere Beiuș Vașcău, Salonta ”, propus a fi realizat in  localitățile Beiuș, Salonta ,Vașcău, ,jud. Bihor, titular  OMV PETROM , municipiul București,str.Coralilor,nr.22, sector 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 8 zile de la data publicarii pe site.