Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul “ Reciclare în situ cu acoperire mixtură asfaltică B16 DN 19 B km 0+000 – km 17 + 946,34”,titular CNAIR -Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:   nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectulReciclare în situ cu acoperire mixtură asfaltică B16 DN 19 B km 0+000 – km 17 + 946,34”, propus a fi realizat între localitățile Săcueni - Marghita ,jud. Bihor,

titular  CNAIR S.A București- DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CLUJ, municipiul Cluj Napoca, str. Decebal, nr.128 ,Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.