Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru proiectul: „Reorganizare linie tehnologică de galvanizare”, titular EUROGALV S.R.L

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Reorganizare linie tehnologică de galvanizare”,  propus a fi amplasat în intravilanul satului Oșorhei, nr. 513/G, Cad. 53882, CF nr.  53882, judeţul Bihor, titular: EUROGALV S.R.L..

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Bihor din municipiul Oradea,      B-dul Dacia, nr. 25 / A, în zilele de luni - vineri, între orele 9 - 14, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmbh.anpm.ro,

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.07.2019 (în termen de 10 zile de la data afişării anunţului).

   

                 Data afişării anunţului pe site

                             11.07.2019