Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ „ Construire atelier reparaţii auto”, titular POSTA MARIUS FERENC

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor HG  nr. 1.076 din 2004 pentru PUZ –„ Construire atelier reparaţii auto”, intravilan sat Cheriu,     nr. cad. 53954, CF nr. 53954, comuna Oșorhei, judeţul Bihor, titular POSTA MARIUS FERENC,

Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  încadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesară  evaluarea  de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără  aviz  de  mediu.

        Observatiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,                     tel. 0259 .444.590, fax. 0259.406588, până  la  data  de 18.11.2018  ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului).