Back

Anunt public-Decizia etapei de încadrare pentru PUZ –„ Construire cămin cultural, sat Pietroasa, comuna Pietroasa, județul Bihor”, titular PRIMĂRIA COMUNEI PIETROASA

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat

că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor HG  nr. 1.076

din 2004 pentru PUZ –„ Construire cămin cultural, sat Pietroasa, comuna Pietroasa, județul Bihor”,

propus  a fi realizat în comuna Pietroasa, satul Pietroasa, nr. cad. 51149, judeţul Bihor, judeţul Bihor, titular: PRIMĂRIA COMUNEI PIETROASA.

Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  încadrarea planului în  categoria  celor

pentru  care  nu  este  necesară  evaluarea  de mediu, planul urmând a fi supus

procedurii de adoptare fără  aviz  de  mediu.

 

Observațiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,                             tel. 0259.444.590, fax. 0259.406588, până  la  data  de  ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului).