Back

Anunt public-Decizia etapei de încadrare pentru “ PUZ - Construire casă, filigorie, împrejmuire teren și branșament utilități”,titulari: ROSMANTENIUC CIPRIAN MIHAI și ROSMANTENIUC ALINA FLORINA

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004- “ PUZ -  Construire casă, filigorie, împrejmuire teren și branșament utilități”, propus a fi realizat în sat Cihei, nr. cad. 65680, Comuna Sânmartin, jud. Bihor,

titular: ROSMANTENIUC CIPRIAN MIHAI și ROSMANTENIUC ALINA FLORINA, cu domiciliul în Municipiul Oradea,           , judeţul Bihor,

Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

 

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,  tel. 0259 .444.590, fax.0259.406588, până  la  data  de ____________( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului)