Back

Anunt public-Decizia etapei de încadrare pentru "PUZ - Construire casă, garaj, împrejmuire teren și branșament utilități”, titular CARȚIȘ LUCIAN VLAD

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004- "PUZ -  Construire casă, garaj, împrejmuire teren și branșament utilități”, propus a fi realizat în sat Cihei, nr. cad. 65679, Comuna Sânmartin, jud. Bihor,

titular: CARȚIȘ LUCIAN VLAD, cu domiciliul în Municipiul Oradea,                judeţul Bihor,.

Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

 

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,  tel. 0259 .444.590, fax.0259.406588, până  la  data  de ____________( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului)