Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ „ Construire centru de dezvoltare software”, titular SC SMARTWARE SRL

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor HG  nr. 1.076 din 2004 pentru PUZ –„ Construire centru de dezvoltare software”, intravilan sat Săldăbagiu de Munte, nr. cad. 50500, 58423, 58436, CF nr. 50500, 58423, 58436, comuna Paleu, judeţul Bihor, titular SC SMARTWARE SRL,

Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  încadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesară  evaluarea  de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără  aviz  de  mediu.

        Observatiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul. Dacia  nr. 25 / A,                     tel. 0259 .444.590, fax. 0259.406588, până  la  data  de 21.10.2018  ( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului).