Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ " Construire hale de productie si depozitare ", titular FINPROJECT ROMANIA SRL

“Agentia Pentru Protectia Mediului Bihor – anunta publicul interesat despre decizia etapei de incadrare conform HG nr. 1076/2004: Construire hale de productie si depozitare  , în în oras Valea lui Mihai nr.cad.52020 ,nr.cad.52023, nr.cad.502579, nr.cad.52297, nr.cad.50922, nr.cad.52019, nr.cad.52021,nr.cad.52024,nr.cad.52296, nr.cad.52298, județul Bihor,titular SC FINPROJECT ROMANIA  SRL, cu sediul în Valea lui Mihai ,str.Fabricii nr.1, județul Bihor nu necesita evaluare de mediu urmand ca planul a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se pot transmite  în  scris  la Agentia Pentru Protectia Mediului Bihor, Oradea, bdul. Dacia , nr. 25/A, telefon 0259/444590, e-mail: office@apmbh.anpm.ro , in zilele de  luni-vineri, intre orele 9-14, in termen de 10 zile calendaristice de la data anuntului