Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru „PUZ Cvartal Betfia Aven – Zonificare funcțională pentru construire locuințe cu regim mic de înălțime, servicii, turism și agrement”, titular ASOCIAȚIA URBARIALĂ COMUNALĂ BETFIA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru „PUZ Cvartal Betfia Aven – Zonificare funcțională pentru construire locuințe cu regim mic de înălțime, servicii, turism și agrement”, implementat în Comuna Sînmartin, sat Betfia, nr. cad. 61937-62051, 61812-61850, 61804-61809, 61878, 61879, 61852, 61851, 64128, 64144, 64145, 61876, 64137, 61810, titular: ASOCIAȚIA URBARIALĂ COMUNALĂ BETFIA,

Nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, tel. 0259.444.590, fax: 0259.406588, email: office@apmbh.anpm.ro,  în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.