Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ ”Întocmire studiu de fezabilitate - Blocuri pentru tineret în regim de închiriere, realizate prin A.N.L P+3E, 60 apartamente, str. Pușkin, Salonta, - sistematizarea amplasamentului și asigurarea utilităților”, titular MUNICIPIUL SALONTA

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Întocmire studiu de fezabilitate - Blocuri pentru tineret în regim de închiriere, realizate prin A.N.L P+3E, 60 apartamente, str. Pușkin, Salonta, - sistematizarea amplasamentului și asigurarea utilităților”, propus a fi amplasat în municipiul Salonta, str. A.S. Pușkin, nr. cad. 101269, jud. Bihor, titular: MUNICIPIUL SALONTA

 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenția pentru Protecția Mediului Bihor din Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, județul Bihor. în zilele de luni-joi, între orele 8-16, vineri, între orele 8-12,  precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro .

    Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de ......... (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).