Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ "Introducere in intravilan pentru spatii de servicii si agrozootehnice", titular KAKOCZ LUDOVIC ALEXANDRU și DIMA IOAN

“Agentia Pentru Protectia Mediului Bihor – anunta publicul interesat despre decizia etapei de incadrare conform HG nr. 1076/2004: PUZ : PUZ- Introducere in intravilan pentru spatii de servicii si agrozootehnice, în comuna Sintion,comuna Bors ,nr.cad. 64827 , nr.cad.60970 ,județul Bihor, titular : KAKOCZ LUDOVIC ALEXANDRU și DIMA IOAN, cu domiciliul  în comuna Bors, sat Sintion nr.122  , județul Bihor, nu necesita evaluare de mediu urmand ca planul a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se pot transmite  în  scris  la Agentia Pentru Protectia Mediului Bihor, Oradea, bdul. Dacia , nr. 25/A, telefon 0259/444590, e-mail: office@apmbh.anpm.ro , in zilele de  luni-vineri, intre orele 9-14, in termen de 10 zile calendaristice de la data anuntului