Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru ,,PUZ - Introducere teren în intravilan - construire locuință în regim P” , titular VATLAVIC FRANCISC

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe: ,,PUZ - Introducere teren în intravilan - construire  locuință în regim P propus a se realiza în comuna Suplacu de Barcău, satul Foglaș, nr. 30, nr. C.F. 53130, judeţul Bihor, titular: VATLAVIC FRANCISC

- nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, tel. 0259.444.590, fax: 0259.406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.