Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ "Introducere teren în intravilan și parcelare pentru locuri de casă”, titular CRAINIC CRIȘAN LIVIU și VANCEA LUMINIȚA DANIELA

Decizie incadrare - “PLANUL URBANISTIC ZONAL – Introducere teren în intravilan și parcelare pentru locuri de casă”

Titular: CRAINIC CRIȘAN LIVIU și VANCEA LUMINIȚA DANIELA, loc. Sînmartin, str. O. Goga, nr. 34, jud. Bihor

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  nu este necesară evaluarea de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, în urma parcurgerii etapei de incadrare conform prevederilor HG 1076/2004, pentru proiectul PLANUL URBANISTIC ZONAL – Introducere teren în intravilan și parcelare pentru locuri de casă”, propus a fi realizat în localitatea Apateu, nr. Cad. 57357, județul Bihor;

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării pe site.