Back

Anunț public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ „ Parcelare teren în 5 loturi pentru locuințe”, titular RUSNEAC MARTIN ALEXANDRU

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR anunţă  publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004  privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe,  pentru planul PUZ  „ Parcelare teren în 5 loturi pentru locuințe”, propus a fi realizat în localitatea Paleu, comuna Paleu, nr.cadastral 58731, judeţul Bihor, titular RUSNEAC  MARTIN ALEXANDRU,  cu domiciliul în  localitatea Paleu, nr. 99/B, judeţul Bihor, Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  încadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesară  evaluarea  de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără  aviz  de  mediu.

        Observaţiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun  în  scris  la sediul  APM  Bihor - B-dul. Dacia  nr. 25/ A  tel. 0259 .444.590, 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului.