Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ " Parcelare teren pentru amplasare locuințe”, titular TERRA SOLAR INVEST SRL și alții

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe:,,PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuințe” propus a se realiza în comuna Paleu, satul Paleu, nr. cad. 58714, judeţul Bihor, titular: TERRA SOLAR INVEST SRL și alții, cu sediul în municipiul Oradea, str. Prunilor, nr. 2, judeţul Bihor - nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

 

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor,Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, tel. 0259.444.590, fax: 0259.406588,e-mail: office@apmbh.anpm.ro  în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.