Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru ”PUZ – Parcelare teren pentru construire locuințe”, titular GHERMAN SEBASTIAN EUGEN

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru ”PUZParcelare teren pentru construire locuințe”, în Comuna Oșorhei, sat Cheriu, nr. Cad. 59704, judeţul Bihor, titular: GHERMAN SEBASTIAN EUGEN,

Nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, tel. 0259.444.590, fax: 0259.406588, email: office@apmbh.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.