Back

Anunt public-Decizia etapei de încadrare pentru PUZ - „Parcelare teren pentru locuințe ”, titular JUHASZ LASZLO – LAJOS și LAKATOS ELEK

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe: PUZ - „PARCELARE TEREN PENTRU LOCUINȚE ” amplasament comuna Paleu, sat Săldăbagiu de Munte, nr. Cad 59366 și 59367, jud Bihor, titular:  JUHASZ LASZLO – LAJOS ȘI LAKATOS ELEK cu domiciliul în municipiul Oradea,       - nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor,Oradea,    B-dul Dacia, nr. 25/A, tel. 0259.444.590, fax: 0259.406588,e-mail: office@apmbh.anpm.ro  în zilele de luni-joi, între orele 800-1600,  vineri 800-1400în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.