Back

Anunţ public - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ "Pensiune agroturistică P+E”,Titular I.I. DUMITER RODICA

Decizie incadrare - “PLANUL URBANISTIC ZONAL – Pensiune agroturistică P+E”

Titular: I.I. DUMITER  RODICA, sat Remeți, nr. 131, comuna Bulz, jud. Bihor

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:  nu este necesară evaluarea de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, în urma parcurgerii etapei de incadrare conform prevederilor HG 1076/2004, pentru proiectul PLANUL URBANISTIC ZONAL – Pensiune agroturistică P+E”, propus a fi realizat în sat Remeți, nr. cad. 51806, comuna Bulz, județul Bihor;

    Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării pe site.