Back

Anunț public-Deczia etapei de încadrare pentru proiectul “Înființare fermă de reproducție găini pentru S.C. GRUPUL DE PRODUCĂTORI CARNE DE PASĂRE NUTRIENTUL S.R.L.- Fermă incubație în localitatea Palota ”

APM Bihor , anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare:   nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, pentru proiectul “Înființare fermă de reproducție găini  pentru S.C. GRUPUL DE PRODUCĂTORI CARNE  DE PASĂRE NUTRIENTUL S.R.L.- Fermă incubație în localitatea Palota ”, propus a fi realizat in comuna Sîntandrei , sat Palota, nr.cad.6907,7766,,jud. Bihor, titular S.C. GRUPUL DE PRODUCĂTORI CARNE  DE PASĂRE NUTRIENTUL S.R.L comuna Sîntandrei ,str. Câmpului, nr.1, sat Palota,jud. Bihor ,Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Bihor din Oradea, bv. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro
    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicarii pe site.