Back

Anunț public-Depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Studiu de coexistență pentru stabilirea gradului de compatibilitate între rețelele electrice existente și construire clădire P+M în loc.Padiș, com. Budureasa, nr. cad.51230”, titular Consiliul Județean Bihor

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Studiu de coexistență pentru stabilirea gradului de compatibilitate între rețelele electrice existente și construire clădire P+M în loc.Padiș, com. Budureasa, nr. cad.51230”, propus a fi amplasat în intravilanul localității Budureasa, zona turistică Padiș, comuna Budureasa, nr. cad.51230, județul Bihor, titular Consiliul Județean Bihor .

    Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenția pentru Protecția Mediului Bihor, B-dul. Dacia, nr. 25/A, Oradea, e-mail: office@apmbh.anpm.ro; tel. 0259/444.590; Fax. 0259/406.588,  în zilele de luni-vineri,  între orele 8- 16 şi la sediul titularului.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului  - Agenția pentru Protecția Mediului Bihor.