Back

Anunț public-Ședința de dezbatere publică a alternativei finale a planului si a Raportului de mediu pentru PUZ „Lucrări de extindere a carierei din localitatea Hotar, comuna Țețchea, în perimetrul de exploatareHotar Vest, pentru exploatare de zăcământ de marnă și nisip localitatea Hotar, comuna Țețchea, jud. Bihor ” în localitatea Hotar,comuna Țețchea, nr. cad. 50783,51794,50818,50494,51795,51800,51812,51801,51944,50821,53625 , jud. Bihor, Titular: S.C. HOLCIM ( ROMÂNIA ) S.A. În data de 02 09.2016, ora 12.00, în localitatea Țețchea( Primăria Țețchea) .

APM BIHOR  vă invită să participaţi în data de 02 09.2016, ora 12, în localitatea Țețchea( Primăria Țețchea),str.Principală,nr.90, la şedinţa de dezbatere publică a alternativei finale a planului si a raportului de mediu pentru PLAN URBANISTIC ZONAL – „Lucrări de extindere a carierei din localitatea Hotar, comuna Țețchea, în perimetrul de exploatareHotar Vest, pentru exploatare de zăcământ de marnă și nisip localitatea Hotar, comuna Țețchea, jud. Bihor ” în localitatea Hotar,comuna Țețchea, nr. cad. 50783,51794,50818,50494,51795,51800,51812,51801,51944,50821,53625 ,  jud. Bihor, Titular: S.C. HOLCIM ( ROMÂNIA )S.A.  , cu punctul de lucru in comuna Aștileu,sat Chistag,str. Viitorului, nr. 2, in vederea obţinerii avizului de mediu conform HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.

Raportul de mediu şi alternativa finală a planului se pot consulta zilnic între orele 800-1400 la sediul APM Bihor, Oradea, b-dul Dacia 25/A, până pe data de 01.09.2016, inclusiv (cu o zi inainte de data dezbaterii publice).

Propunerile justificate ale publicului la raportul de mediu şi la alternativa finală a planului se pot transmite zilnic până pe data de 01.09.2016 (data dezbaterii publice) la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, b-dul Dacia 25/A, fax: 0259/406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro