Back

Anunț public-Ședința de dezbatere publică a alternativei finale a planului si a Raportului de mediu pentru ”Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Oradea – Proiecte prioritare 2014-2020“, care va avea loc la sediul Primăriei Oradea - Sala Mare, în data de 29.12.2015, ora 15:00.

APM Bihor anunţă  publicul  interesat  asupra organizarii sedintei de  dezbatere publica a alternativei finale a planului si a Raportului de mediu pentru ”Strategia de dezvoltare locală a Municipiului Oradea – Proiecte prioritare 2014-2020“, care va avea loc la sediul Primăriei Oradea - Sala Mare, în data de 29.12.2015, ora 15:00.

Raportul de mediu şi alternativa finală a planului poate fi consultat în zilele lucrătoare, între orele 09-14, la sediul APM Bihor, Oradea, B-dul Dacia 25/A, până pe data de 28.12.2015,  inclusiv (cu o zi inainte de data dezbaterii publice).

Propunerile justificate ale publicului la raportul de mediu şi la alternativa finală a planului se pot transmite zilnic până în data de 28.12.2015 la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, b-dul Dacia 25/A,  fax: 0259/406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro