Back

Anunţ public - Ședinţa de dezbatere publică a solicitǎrii autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea, prevǎzutǎ în Anexa I Legea 278 / 2013privind emisiile industriale pct. 5. Gestiunea deseurilor – 5.4 Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte ,titular S.C. OMV PETROM S.A. , în data de 26.11.2015, ora 14.00 la Primăria Balc

APM BIHOR anunţă  organizarea  şedinţei de dezbatere publică a solicitǎrii autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea, prevǎzutǎ în Anexa I  Legea 278 / 2013privind emisiile industriale pct. 5. Gestiunea deseurilor  – 5.4 Depozitele de deşeuri, astfel cum sunt definite la lit. b) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc peste 10 tone de deşeuri pe zi sau cu o capacitate totală de peste 25.000 de tone, cu excepţia depozitelor pentru deşeuri inerte ,titular S.C. OMV PETROM S.A. , în data de 26.11.2015, ora 14 la Primăria Balc .  Documentaţia de susţinere a solicitǎrii pentru obţinerea autorizaţiei integrate de mediu se poate consulta zilnic, între orele 0900 - 1600, până la data 25.11.2015 , la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, b-dul Dacia nr. 25/A, Oradea. Propunerile justificate ale publicului privind solicitarea de autorizare integratǎ se pot transmite zilnic, până la data de 25.11.2015,  la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, din municipiul Oradea, B-dul Dacia, nr. 25/A, telefon 0259-444590, fax 0259-406588,      e-mail: office@apmbh.anpm.ro