Back

Anunț-Ședinta de dezbatere publica a alternativei finale a planului si a Raportului de mediu pentru “Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Sudrigiu”, la sediul Ocolului Silvic Sudrigiu, în data de 09.01.2017, ora 14:00.

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă  publicul  interesat  asupra organizării ședintei de  dezbatere publica a alternativei finale a planului si a Raportului de mediu pentru “Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Sudrigiu”, care va avea loc la sediul Ocolului Silvic Sudrigiu, în data de 09.01.2017, ora 14:00.

Raportul de mediu şi alternativa finală a planului poate fi consultat în zilele lucrătoare, între orele 09-14, la sediul APM Bihor, Oradea, B-dul Dacia 25/A, până pe data de 06.01.2017.

Propunerile justificate ale publicului la raportul de mediu şi la alternativa finală a planului se pot transmite zilnic până în data de 09.01.2016 (data dezbaterii publice) la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, b-dul Dacia 25/A,  fax: 0259/406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro