Back

Anunț-Ședința de dezbatere publică a alternativei finale a planului si a Raportului de mediu pentru ”PUZ – Extindere carieră de argilă Cărmăzan cu scoatere definitivă din fond forestier național – etapizat sat Zece Hotare, Comuna Șuncuiuș, județul Bihor”,în data de 24.07.2018, ora 13:00, la sediul Primăriei Șuncuiuș. Titular Milano Logistic SRL

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor  anunţă  publicul  interesat  asupra organizarii sedintei de  dezbatere publica a alternativei finale a planului si a Raportului de mediu pentru PUZ – Extindere carieră de argilă Cărmăzan cu scoatere definitivă din fond forestier național – etapizat sat Zece Hotare, Comuna Șuncuiuș, județul Bihor”, în Comuna Şuncuiuş, sat Zece Hotare, nr. cad. 52258, care va avea loc la sediul Primăriei Șuncuiuș, în data de 24.07.2018, ora 13:00.

Raportul de mediu şi alternativa finală a planului poate fi consultat în zilele lucrătoare, între orele 09-14, la sediul APM Bihor, Oradea, B-dul Dacia 25/A, până pe data de 23.07.2018,  inclusiv (cu o zi inainte de data dezbaterii publice).

Propunerile justificate ale publicului la raportul de mediu şi la alternativa finală a planului se pot transmite zilnic până în data de 23.07.2018, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, b-dul Dacia 25/A,  fax: 0259/406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro