Back

Anunț -Ședinţa de dezbatere publică a raportului privind obținerea acordului de mediu pentru „Construire fermă avicolă de către SC SICA INVEST SRL”, în data de 05.02.2018, orele15.00 la PRIMĂRIA COMUNEI LAZURI DE BEIUȘ

Agenția pentru Protecția Mediului Bihor anunţă publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului  pentru „Construire fermă avicolă de către SC SICA INVEST SRL” propus a fi amplasat  în localitatea Lazuri de Beiuș, nr. cad. 50381,jud. Bihor,

titular SC SICA INVEST SRL ,reprezentată prin Lup Liviu, cu sediul în mun. Beiuș, str. Vasile Lucaciu, nr.27,jud.Bihor .

    Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Bihor  poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

    Raportul poate  fi consultat  la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro

    Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului şi a raportului de securitate (după caz) va avea loc la PRIMĂRIA COMUNEI LAZURI DE BEIUȘ, în data de 05.02.2018, începând cu orele 15.00.

    Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind documentele menţionate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - APM Bihor din Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbh.ro, până la data de 05.02.2018 (data dezbaterii publice)