Back

Anunț-Ședința de dezbatere publică a solicitǎrii autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea "Producerea compușilor chimici organici", în data de 06.02.2018, ora. 15, la sediul SINTEZA S.A.Titular SINTEZA S.A.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor vă invită să participaţi, în data de 06.02.2018, ora. 15, la sediul SINTEZA S.A din municipiul Oradea, Șos. Borșului, nr. 35, judeţul Bihor, la şedinţa de dezbatere publică a solicitǎrii autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea prevǎzutǎ în Anexa I a Legii nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale la pct. 4.1: Producerea compușilor chimici organici, cum sunt:       b) hidrocarburile cu conţinut de oxigen, cum sunt alcooli, aldehidele, cetonele, acizii carboxilici, esterii și amestecurile de esteri, acetaţii, eterii, peroxizii și rășinile epoxidice ( acid benzoic), desfășurată ȋn instalaţie existentă, situată ȋn municipiul Oradea, Șos. Borșului, nr. 35, judeţul Bihor.

Titular: SINTEZA S.A.

Documenţaţia de susţinere a solicitării  autorizaţiei integrate de mediu se poate consulta zilnic între orele 900-1400 la sediul APM Bihor, Oradea, B-dul Dacia 25/A, până pe data de 05.02.2018, inclusiv .

Propunerile justificate ale publicului privind solicitarea autorizaţiei integrate de mediu se pot transmite zilnic, până în data de 05.02.2018, la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, mun. Oradea, B-dul Dacia 25/A, fax: 0259/406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro