Back

Mențiuni suplimentare -referitor la ordinea de zi a Ședinței CAT din 28.09.2016

Revenim asupra invitatiei la sedința CAT/CSC din data de 28.09.2016, adresa APM Bihor nr. 13127/23.09.2016, cu mențiunea că pe ordinea de zi, la parcurgerea etapei de încadrare a proiectelor în procedura de evaluare a impactului asupra mediului si/sau din procedura de evaluare adecvata - conform H.G. 445/2009 şi Ord. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private,  vor fi discutate și următoarele dosare:

 

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR - Drum județean DJ 108K, Remeți limita județ Cluj, de la km 13+190 la km 26+168, L=12,978 km – faza S.F”,

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR - ”Drum județean DJ 764A, Beiuș – Stâna de Vale, de la km 0+000 la km 26+160  – faza S.F.”,