Back

Proiect-Decizia etapei de încadrare pentru –“Elaborare PUZ modificator la PUZ aprobat cu HCL nr. 61/2017 prin inserarea unei subzone de tip Is; extindere clădire administrativă și reconversie funcțională în imobil cu destinație spații de cazare în regim hotelier și alimentație publică”, titular AUTO CREATIVE SRL