Back

Proiect si Anunt- Decizia etapei de încadrare pentru ”PUZ – Înființare livadă și împrejmuire plantație nuci și Centru de procesare la SC Silvestnuc SRL”, titular SILVESTNUC SRL

   Proiect

 

ANUNT DECIZIE DE INCADRARE

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor anunţă publicul interesat despre decizia etapei de încadrare conform HG nr. 1076/2004, privind procedura evaluării de mediu pentru planuri şi programe, pentru ”PUZÎnființare livadă și împrejmuire plantație nuci și centru de procesare la SILVESTNUC SRL”, în Comuna Batăr, sat Batăr, nr. Cad. 50409, judeţul Bihor, titular: SC SILVESTNUC SRL,

Nu necesită evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Oradea, Bd. Dacia, nr. 25/A, tel. 0259.444.590, fax: 0259.406588, email: office@apmbh.anpm.ro,  în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.