Back

Proiect - Decizia etapei de încadrare pentru PUZ "Introducere teren în intravilan pentru creare zonă mixtă: locuire și servicii”, titulari GALEA IOANA - ROXANA, KADAS IOAN - NICOLAE și KADAS CORINA - FLORINA

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BIHOR anunţă publicul  interesat  că,  în  urma  parcurgerii  etapei  de  încadrare conform  prevederilor   HG  nr. 1.076 / 2004,, PUZ – Introducere teren în intravilan pentru creare zonă mixtă: locuire și servicii” propus a se realiza în comuna Hidișelu de Sus, satul Hidișelu de Sus, nr. cad. 51164, 51165, 55344, județul Bihor.  

titular: GALEA IOANA - ROXANA, KADAS IOAN - NICOLAE și KADAS CORINA - FLORINA

 

Comitetul Special Constituit  întrunit  a  decis  incadrarea planului  în  categoria  celor  pentru  care  nu  este  necesara  evaluarea  de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara  aviz  de  mediu.

 

        Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se depun  în  scris  la sediul  APM Bihor, Oradea, B-dul.  Dacia  nr. 25 / A,  tel. 0259 .444.590, fax. 0259.406588, până  la  data  de ____________( ziua limita  de  primire  a  observaţiilor  =  10  zile  calendaristice  de  la  data  anunţului)